Kundservice

Köpekontrakt

Ladda ner köpekontrakt från Konsumentverket

Köpekontrakt för privatköp

När du köper eller säljer ett fordon är det bra att skriva ett köpekontrakt. Köper du något av en privatperson gäller andra regler än om du köper av en handlare, du har inte samma skydd som när du handlar i en butik. Då är viktigt att det finns ett köpekontrakt och det som står i kontraktet är det som gäller.

Att ingå avtal

När du köper ett fordon ingår du ett bindande avtal. Du är bunden av avtalets villkor som ska vara tillgängliga för dig innan ett köp. Ett avtal kan inte ensidigt ändras, utan säljare och köpare måste vara överens om vilka villkor som gäller. Ett skriftligt kontrakt är då att föredra, där du har alla villkor samlade. Skulle köpare och säljare bli oense, utan att ha ett skriftligt kontrakt, är en muntlig överenskommelse svår att bevisa.

Kontrollera säljaren

Kontrollera att säljaren är registrerad ägare till fordonet du avser att köpa. Se också till att säljaren har kvitto på betalningen av fordonet. Säljaren intygar på så vis att fordonet och den tillhörande utrustningen är hans egendom, att de är betalda och att inte fordonet har körförbud.

Registrering av ägarbevis

Om du säljer eller köper ett fordon ska ägarbytet registreras. Var och hur du registrerar ägarbytet beror på vilken typ av fordon du köper eller säljer. På Transportstyrelsens webbplats finner du den information du behöver.

Utrustning

Var uppmärksam på vilken utrustning som ingår. När du köper exempelvis en husbil, husvagn eller båt, var noga med att se till att du vet vilken extrautrustning som faktiskt ingår i köpet. Det kan gälla invändig utrustning som köksutrustning, sängar, vattenpump och radio, likaväl som utvändig utrustning som markis och förtält. För båt kan det till exempel vara utrustning som flytvästar, livflotte och radioutrustning som ingår i köpet. Gör en noggrann genomgång vid en visning och få gärna en skriftlig redogörelse från säljaren på vad som ingår.

Vid besiktning

Om du hittar något fel på fordonet vid en konditionsbesiktning innan köpet, kan du som köpare inte begära av säljaren att felet eller felen ska åtgärdas, om inte säljaren själv åtagit sig att åtgärda dem. Vid en konditionsbesiktning får köparen tillfälle att undersöka och provköra fordonet. Upptäcker du inga fel vid konditionsbesiktningen, utan först senare, efter köpet genomförts, är det köparens ansvar att själv åtgärda dem. Om däremot säljaren åtagit sig att åtgärda felen före köpet ska det ske på ett fackmässigt sätt och på egen bekostnad av säljaren.

Ägarbyte samt försäkring

Om du köpt eller sålt ett fordon ska du och den andra parten fylla i en anmälan om ägarbyte som ska skickas in. Mer information kring detta hittar du på Transportstyrelsens webbplats. Var uppmärksam på att det är den tidigare ägaren som är ansvarig och bör skicka in anmälan. Du som ägare måste trafiksäkra ditt fordon senast samma dag som ägarbytet sker, det vill säga från och med det datum som angivits på ägarbytesanmälan.

Underskrift

Kontraktet ska skrivas under för att gälla. Både säljare och köpare skriver under som en bekräftelse på att kontraktet och dess villkor noggrant lästs igenom och accepterats. Som säljare bör du dessutom skriva under ytterligare två gånger, som en kvittering på att du tagit emot både handpenning och slutbetalning.

Planera din ekonomi

Tänk på att planera din ekonomi innan du tar ett beslut om att köpa till exempel en bil. Det är en stor utgift som kan påverka din ekonomi. Med hjälp av Budgetkalkylen kan du räkna på dina hushålls- och boendekostnader och göra en budget.